Gjemnes havn og Høgset Terminalen AS ligger midt mellom Molde og Kristiansund.

I Nordmøre og Romsdal finnes man mange importører og eksportører som er avhengige av effektive transportløsninger. I et område med mange øyer og fjorder og dyre ferjeforbindelser, blir biltransport fort veldig dyrt. I dag skiper mange godset sitt over store avstander på bil; til Oslo, Ålesund eller Orkanger, før godset kommer på sjøen.

Flere internasjonale containerrederi bruker i dag Gjemnes og kan tilby gode forbindelser til hele verden. Med ferjefrie veier til mange viktige næringsområder på Nordvestlandet, gikk over 4 000 TEU over kai på Gjemnes i 2014.

Ved å velge Gjemnes og Høgset Terminalen, kan vareeiere og sjøtransportører spare store transportkostnader og redusere sine CO2-utslipp.

Tjenester og utstyr ved Høgset Terminalen AS:

  • Samskip anløper Gjemnes hver lørdag fra 9.1.2016
  • 45 tonn container truck
  • 45 tonn gaffeltruck
  • 15 tonn hjullaster
  • 3 stk 3.5-tonn palletruck
  • 94 reeferplugger, tilkobling for kjøle/frysecontainere
  • Pre-Trip Inspection (PTI) - inspeksjon og klargøring av reefercontainere
  • Omlasting, tømming og lasting av gods inn og ut av containere
  • 4500 kva Innendørs lagring, lang eller korttidslagring
  • Depothåndtering for internasjonale containerrederi


Båter i havn - AIS
klikk her for større kart
Høgset terminalen / 6633 Gjemnes / Tel: 71 29 48 00 / Fax: 71 29 47 28
Sentralt beliggende havneterminal i midt norge og hub for nord norge.