Hovedkontor:

6633 Gjemnes

Telefon:

(+47) 71 29 48 00

Telefaks:

(+47) 71 29 47 28

Mobil / vakttelefon:

901 48265/97168909

E-post:

post@hogsetterminalen.no, bjorn@hogsetterminalen.no

magnhild@hogsetterminalen.no

Daglig leder:

Bjørn Roald Langnes

Kontaktpersoner:

Bjørn Roald Langnes, Bjørn Egil Langnes, Eldbjørg Ø. Røvik,

Terje Holen,

Magnhild Høgset

Erling Asprong


Bankforbindelse:

Sparebanken Møre

Antall ansatte:

6

DRIVER FØLGENDE VIRKSOMHET:

Biltransport

Container transport, chassis, sidelaster(20,40 og 45)

Tank Container chassis.

Service

Pallegods,Containere og Tanker

Båttransport

Klarering og befraktning, linjeagent, skipsekspedisjon.

Terminal / lager

Egen terminal, terminaltjeneste, tollager, lagerhotell, frostfritt lager, kaldtlager og utelager. Strømuttak for frysecontainere.
Innelager: 4500 m2
Utelager: 25000 m2

Trucker/Utstyr

3 gaffel trucker på 3.5 t t,ReachStacker 45 tonn, Container Truck på 45 t, Hjulaster på 20 t

Kran/Mobilkran

Leies inn ved behov

Transportforbindelser
UTLAND

Rotterdam,Hamburg, Scottland

Samarbeidende agenter i de fleste havner - innland og Kontinentet/UK

Beliggenhet

Gjemnes Kommune, industriområdet på Høgset.

Midtveis mellom Kristiansund og Molde.
Avstand til sentrale steder:
Kristiansund: 25 km - Molde 53 km
Sunndalsøra 80 km - Elnesvågen 40 km

Samarbeidsforhold
Samskip anløper i rute hver Lørdag fra Rotterdam.

Cargow som har uketlig avganger fra Rotterdam til Høgset

Kapasitet/utstyr
Dypvannskai - 42 m lang, dyktalber på hver side av kai som forlenger kaifronten med 50 m, totalt 92 meter kaifront.Dybde på 8,2 m ved lav vann.
Terminalbygg henholdsvis 1100 kva, 900 kva 700 kva og ny bygg på 1500 kva
Langtidslagring. Tollager tilknyttet tollvesenet på Tvinn.
Refeer plugger 94 stk

Truckkapasitet på inntil 45 tonn.Containertruck, Gaffeltrucker og Hjullaster.Vannforsyning.Strømuttak for frysecontainere.
25000 m2 uteareale med store utvidelsesmuligheter.